DISCLAIMER*

Endo Direct  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten en of onvolkomenheden op deze website. Op alle op de site aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Endo Direct te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

 

DISCLAIMER TRADEMARKS*

Product names, logos, brands, and other trademarks featured or referred to within Endo Direct products and services and within Endo Direct.nl are the property of their respective trademark holders. These trademark holders are not affiliated with Endo Direct, our products, or our website.

 

DISCLAIMER  ADVERTISEMENTS PAGES ON ENDO DIRECT WEBSITE*

Advertisement pages on Endo Direct website are non sponsored pages.

Please note that any link contained on these pages does not imply a recommendation - they are provided for information only. Links made to other sites are made at your own risk and Endo Direct accept no liability for any linked sites.